Posiadamy niezbędne uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
inpRotech to doświadczenie zebrane na przestrzeni lat w biurach projektowych oraz firmach wykonawczych związanych z instalacjami sanitarnymi.